Choose your country
LZV Belgie gaat nu echt van start!

Met de publicatie van het ministerieel Besluit over de vergunningsaanvragen is het hele wetgevingstraject voor de proef met ecocombi’s in Vlaanderen afgerond en kan de pilot nu echt van start gaan. Bedrijven hebben tot 1 juni 2014 de tijd om zich aan te melden.

Nadat in december 2013 al het ministerieel Besluit met de eisen voor de voertuigcombinaties, de voorwaarden voor de chauffeur (minstens 5 jaar ervaring), de eisen voor trajecten en algemene voorwaarden zijn gepubliceerd, was het wachten op de procedures voor de vergunningaanvragen. Deze zijn vrijdag 29 maart in het Staatsblad gepubliceerd. 

Geïnteresseerde bedrijven hebben tot 1 juni de tijd om hun aanvraag in te dienen. De aanvraag moet onder meer informatie bevatten over de gegevens van de aanvrager, de gegevens van de voertuigen, de voertuigcombinaties waarmee men wil rijden, de maximale gewichten (maximum gewicht is 60 ton), de gegevens over het rijbewijs van de bestuurder, een gedetailleerde beschrijving van de beoogde trajecten alsmede een omschrijving van de goederen die men wil vervoeren. Er is ook een verklaring vereist dat de betreffende goederen voordien niet via spoor of binnenvaart werden vervoerd. Bedrijven zijn daarnaast verplicht om tussentijds gegevens over het verloop van de proef aan te leveren. Per aanvrager mogen maximaal vijf vergunningsaanvragen worden ingediend. 

Uit alle aanvragen zullen uiteindelijk tien trajecten worden geselecteerd. Per traject is er geen beperking voor het aantal deelnemers of voertuigen. Het Agentschap Wegen en Verkeer van het ministerie zal uiterlijk 1 juli 2014 laten weten welke bedrijven wel of niet een vergunning krijgen. Korte tijd later kunnen de eerste ecocombi’s de weg op. 

TLN gaat proberen tot een lijst van populaire trajecten te komen, die bedrijven kunnen gebruiken voor hun aanvraag. Het gaat daarbij om trajecten van een grensovergang naar gunstig gelegen omkoppelpunten van waaraf men als gewone combinatie naar de eindbestemming kan. Op die manier heeft men mogelijk meer kans om voor deelname in aanmerking te komen. 

Aanmelden voor de proef is uitsluitend mogelijk via een LZV-webportaal dat via de internetsite www.mobielvlaanderen.be toegankelijk is. De proef in Vlaanderen gaat 2 jaar duren met een optie voor nog eens 2 jaar. (AS)

Bron: TLN


« Terug naar nieuws