Choose your country
Vlamingen gaan van start met LZV

Volgens TLN start de proef met de Vlaamse LZV’s waarschijnlijk al in april van dit jaar. Het uitvoeringsbesluit is inmiddels goedgekeurd en zodra dat gepubliceerd is kunnen transportbedrijven zich aanmelden voor de proef.

Merkwaardig is dat het ministerie pas na aanmelding tien trajecten gaat kiezen. De betreffende bedrijven krijgen vervolgens een vergunning waarmee ze gedurende de proef op een van de aangewezen trajecten mogen rijden.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich direct na publicatie van de deelnemersvoorwaarden voor de proef aanmelden. Zij krijgen daarvoor 60 dagen de tijd. Na die termijn heeft het ministerie nog eens 60 dagen nodig om alle aanvragen te beoordelen. Uit de trajecten die aan alle voorwaarden voldoen zullen er uiteindelijk op basis van verschillende criteria maximaal tien worden uitgekozen.

Opzeeland Combitrain

De maximale voertuigafmetingen, gewichten en toegestane voertuigconfiguraties voor ecocombi’s zijn in de Belgische wetgeving opgenomen. Deze komen in grote lijnen overeen met die van ons land. De aanvullende voorwaarden voor de proef in Vlaanderen staan in het Uitvoeringsbesluit. Hierbij is duidelijk naar Nederland gekeken. Zo moet de chauffeur ook over een bekwaamheidsattest beschikken. Een Nederlands certificaat zal naar verwachting geaccepteerd worden. Opvallend is dat er in het kader van de proef geen 45’ containers vervoerd mogen worden.

Volgens TLN kunnen ook buitenlandse bedrijven deelnemen aan de proef. Er is voor zo ver nu bekend geen beperking van het aantal bedrijven en voertuigen dat voor een traject wordt toegelaten. Als alles loopt zoals dat nu wordt voorgesteld dan rijden de eerste LZV’s vanaf augustus op de Vlaamse wegen. De proef wordt eerst gehouden voor een periode van twee jaar.

Bron: www.trailertotaal.nl


« Terug naar nieuws