Choose your country
LZV in Belgie is weer een stap dichterbij!

De transporteurs in België zijn al voorbereidend bezig. Zij willen er helemaal klaar voor zijn als het zover is. Maar hoever is het eigenlijk? De federale overheid heeft inmiddels duidelijk de kaders gesteld waar het getrokken en trekkende materieel en de chauffeurs aan dienen te voldoen. Na bestudering van de teksten blijkt dat deze voor een belangrijk deel overeenkomen met de Nederlandse LZV-wetgeving. De gewesten Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn nu aan zet. Zij dienen de wetgeving af te ronden als het gaat om de routes, vergunningen en dergelijke. Gezien de einddatum van de proef (28-02-2018) is enige voortvarendheid hierin wel van belang. Van Vlaanderen is bekend dat zij in de eindfase zijn aangekomen. Enkele grote transporteurs in België geven aan dat ze verwachten nog dit jaar de weg op te mogen. Is België ook voor u interessant? Door onze contacten met enkele grotere transporteurs  en winkelketens in België volgen wij het LZV-nieuws op de voet. Graag willen wij u hierover informeren. U kunt hiervoor contact opnemen met Hans Weerheim,  via telefoonnummer 06-22237845 of per mail via h.weerheim@tracontrailers.nl.


« Terug naar nieuws